Litografi av Anders Hultman “Frestad” storlek 40X45 cm, Pris 2500 kr inkl frakt.
Skicka mail till andershultman@bredband.net Ange bildens namn, ditt namn, adress och telefon så skickar jag bilden och faktura.